Hoe is het gekomen?

Huurdersverenigingen zijn er niet zomaar gekomen. De aanleiding hiertoe is als volgt. Op 9 oktober 1992 is het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) van kracht geworden.
In dit besluit zijn regels opgenomen om huurders van wooncorporaties te betrekken bij het beleid en beheer van hun corporatie.

Wie zijn wij?

Naar aanleiding van bovengenoemd besluit is op 28 juni 1995 huurdersvereniging "De Bevelanden" opgericht. Wij zijn een huurdersbelangenvereniging. De vereniging heeft als werkgebied de gemeenten, waar de Regionale Woning bouwvereniging Samenwerking te Goes (RWS partner in wonen) woningen verhuurt. Dit betekent, dat de huurdersvereniging "De Bevelanden" te Goes een regionaal werkende vereniging is, die in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland actief is. Vandaar ook onze naam: "De Bevelanden". Onze vereniging is onafhankelijk. Alle bestuursleden en medewerkers zijn vrijwilligers.

Wat is ons doel ?

Het doel van onze vereniging is: opkomen voor de belangen van huurders in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland. Ook dus voor de belangen van huurders, die woningen huren van particuliere verhuurders.

Algemene Verordening Gegevensbescherming